RSS

Pripravujeme pre Vás RSS kanály.

Aktuálne sú dostupné tieto prehľady:

Referenčné ceny pre MON: http://mon.kbb.sk/cache/refprices-mon.xml
Pokyny MON:http://mon.kbb.sk/cache/orders-mon.xml
Export údajov zo zasadnutí CBV: http://www.kbb.sk/files/EPC.xml

 

 

 

Contact
Phone: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
Company identifier: 31337406, VAT ID: SK2020324966