Registrácia osoby do systému

Vážený klient,
pozorne si prosím prečítajte postup registrácie:

  1. Do textových polí vo vrchnej časti obrazovky vpíšte svoje údaje, môžete používať aj diakritiku, t.j. mäkčene a dĺžne.
  2. Vyplňte údaje bezpečnosti podľa (captcha kód) zobrazených grafických podkladov. Medzi dvomi textami vložte aj medzeru. Ak je text nečitateľný, môžete stlačiť obrázok obnovenia, ktorý vygeneruje nový obrázok.
  3. Po stlačení tlačidla Zaregistrovať sa Vám môže zobraziť chybové hlásenie, po ktorom musíte opraviť svoje vložené údaje a znova vložiť bezpečnostný text a následne stlačiť tlačítko – Registrovať.
  4. V prípade správnosti vložených údajov sa Vám zobrazí informácia o úspešnom vložení Vašich údajov.
  5. Môžete si hneď otvoriť svoju mailovú schránku, kde ste dostali z Komoditnej burzy Bratislava email, pričom v ňom nájdete svoje prístupové meno a heslo.
  6. Registráciou potvrdzujete, že rozumiete obchodným podmienkam systému, že budete dodržiavať Burzové pravidlá Komoditnej burzy Bratislava zverejnené na jej internetovej stránke, zákon 92/2008 Zb. o komoditných burzách a iným normám vzťahujúcich sa na obchodovanie s tovarmi.

Contact
Phone: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
Company identifier: 31337406, VAT ID: SK2020324966